Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De bijeenkomsten vinden veelal op een donderdagavond plaats. De eerste bijeenkomst wordt in november gehouden. De daaropvolgende bijeenkomst vindt plaats in januari. Deze bijeenkomst wordt vooraf gegaan door een algemene ledenvergadering. De laatste bijeenkomst is in april en wordt afgesloten met een diner. Tijdens elke bijeenkomst wordt een voordracht gehouden door een inleider van naam en faam, waarna kan worden gediscussieerd onder het genot van een borrel en hapje.

Voor alle lezingen geldt: introducees zijn van harte welkom!

Aanmeldingen graag doorgeven per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bijeenkomsten verenigingsjaar 2023/2024: zie agenda.

Bijeenkomsten verenigingsjaar 2022/2023

11 mei 2023
STRAF EN/OF ZORG?
door Jan Vlug

2 februari 2023:
WAT IS VAN INVLOED OP DE WAARNEMING EN GEHEUGEN VAN GETUIGEN?
door: Adri van Amelsvoort

17 november 2022
ONRECHT IN DE RECHTSBESCHERMING:
Is de rechtsbescherming van de burger wel in goede handen bij de bestuursrechtspraak?
Ron Jue

Bijeenkomsten verenigingsjaar 2021/2022

Lustrumdag 21 april 2022
Gevangenismuseum Veenhuizen

16 september 2021
De rol van spraak.
mevrouw mr. drs. A. Reyes


Bijeenkomsten verenigingsjaar 2019/2020

30 januari 2020  Verward geweld of geweld verward
Lezing door mr. dr. Bram Sizoo | Psychiater, Specialistisch centrum Ontwikkelingsstoornissen; Team dreigingsmanagement Landelijk eenheid Politie.
Er is een tendens waarneembaar waarbij gewelddadige incidenten direct geduid moeten worden. Daarbij lijkt geen ruimte te zijn voor nuance; de onmiddellijk te beantwoorden vraag is of er sprake was van terrorisme, verward gedrag of psychiatrie. Ieder antwoord van woordvoerders van politie, GGZ of gemeente lijkt tot controverse te leiden, waardoor de verwarring alleen maar groter wordt. In deze lezing wordt dit fenomeen geanalyseerd, waarbij de onmiddellijke behoefte aan betekenisverlening en de begrippen zelf worden besproken.
Mede ook in het licht van de Wet Verplichte GGZ die, naar verwachting,  1  januari 2020 in werking treedt.21 november 2019

Watergate en Trump: herhaalt de geschiedenis zich?
Lezing door Eric Daalder; Staatsraad Raad van State
Inloop 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur
Locatie: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

Bijeenkomsten verenigingsjaar 2018/2019

donderdag 18 april 2019
Lezing de heer mr. dr. J. van Drongelen
Onderwerp: De wetgever en het arbeidsrecht

donderdag 14 februari 2019
Lezing prof. mr. C.J.H. Jansen
Onderwerp: Wat had je, ook als jurist voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog kunnen weten

donderdag 22 november 2018
Lezing diverse sprekers
Onderwerp: De nieuwe Jeugdwet.
Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. ln de Jeugdwet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. ln de eerste evaluatie van de Jeugdwet (januari2018)staat dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. Tijdens de bijeenkomst zullen medewerkers van de gemeente de verschillende perspectieven gaan belichten.


Bijeenkomsten verenigingsjaar 2017/2018

Donderdag 19 april 2018
Lezing: mr. J.W. Ilsink
Onderwerp: de herziening
Tijd: om 17.00 uur de lezing, aansluitend borrel en diner
Plaats: Hampshire Hotel, ’s Gravenhof 6 te Zutphen
LET OP: aanmelden voor deze lezing is verplicht!
De heer Ilsink is voormalig raadsheer Hoge Raad.

Donderdag 8 februari 2018
Lezing: prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols
Onderwerp: Het recht tussen hemel en aarde, zoals rond het levenstestament
Tijd: om 19.00 uur de jaarvergadering, de lezing start om 20.00 uur. Na afloop borrelen
Plaats: Hampshire Hotel, ’s Gravenhof 6 te Zutphen
De heer Schols is oud-notaris en thans hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer.

Donderdag 7 december 2017
Bezoek aan de Penitentiaire Inrichting Achterhoek in Zutphen
Tijd: 19.00 uur


Bijeenkomsten verenigingsjaar 2016/2017

Donderdag 20 april 2017
Lezing: K. Lahuis
Onderwerp: Cambodja-tribunaal
Tijd: om 17.00 uur de lezing, aansluitend borrel en diner
Plaats: Hampshire Hotel, ’s Gravenhof 6 te Zutphen
LET OP: aanmelden voor deze lezing is verplicht!

Donderdag 19 januari 2017
Lezing: journalist Nikki Sterkenburg
Onderwerp: Radicalisering
Tijd: om 19.00 uur de jaarvergadering, de lezing start om 20.00 uur. Na afloop borrelen
Plaats: Hampshire Hotel, ’s Gravenhof 6 te Zutphen
Nikki Sterkenburg is journalist en schrijft voor onder andere ‘Elsevier’. Hoewel ze algemeen verslaggeefster is, schrijft ze veel over (ondergronds) moslimsextremisme, polderjihadisme en radicalisering in Nederland en Europa.

Donderdag 17 november 2016
Lezing: journalist Bas Haan
Onderwerp: ‘De Teeven-deal’
Tijd: 19.30 uur inloop, om 20.00 uur start de lezing. Na afloop borrelen
Plaats: Hampshire Hotel, ’s Gravenhof 6 te Zutphen
Bas Haan is een van de ontdekkers van de Teeven-deal. Hij is uitgeroepen tot journalist van het jaar 2015 voor zijn primeurs en meer dan uitstekende berichtgeving over de Teeven-deal.


Bijeenkomsten verenigingsjaar 2015/2016

Donderdag 12 mei 2016
Lezing ombudsman mr. R.F.B. van Zutphen
Onderwerp: de ervaringen van mr. R.F.B. van Zutphen in zijn het eerste jaar als ombudsman
Tijd: om 17.00 uur de lezing, aansluitend borrel en diner
Plaats: ’s Gravenhof 6 te Zutphen
LET OP: aanmelden voor deze lezing is verplicht

Donderdag 21 januari 2016
Lezing mr. J. Vlug en mr. J.J.A. Lucas
Onderwerp: ZSM en de strafbeschikking
Tijd: om 19.00 uur de jaarvergadering, de lezing om 20.00 uur,
aansluitend borrel en diner
Plaats: ’s Gravenhof 6 te Zutphen