Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
  • de heer mr. D. Vergunst (voorzitter);
  • de heer mr. drs. A. Paris (penningmeester);
  • mevrouw mr. J.W. Post (secretaris);
  • de heer mr. A.R. Maarsingh;
  • mevrouw mr. Y. Cenik.