Het Juridisch Genootschap Zutphen en omstreken is een vereniging die is opgericht in november 1955.

Wij organiseren jaarlijks drie bijeenkomsten, waarbij vanuit een maatschappelijke, ethische of politieke context onderwerpen aan de orde worden gesteld die het recht of de rechtspraktijk raken. Daarbij wordt veelal aangesloten bij de actualiteit en academische leerstukken.

Onze leden bestaan onder andere uit rechters, officieren van justitie, advocaten, notarissen, bedrijfs- en gemeentejuristen. De bijeenkomsten van Het Juridisch Genootschap zijn één van de weinig nog overgebleven gelegenheden waarbij vertegenwoordigers van diverse juridische disciplines elkaar informeel ontmoeten.


LIDMAATSCHAP     AGENDA