Lezing 18 april 2024

“De actualiteiten in het vreemdelingenrecht”
door de heer mr. A. Hekman, advocaat te Utrecht.

De heer mr. A. Hekman zet zich al jaren in voor de positie van de vreemdelingen. Hij is sedert 1997 advocaat en houdt zich uitsluitend bezit met vreemdelingenrecht. Mr. Hekman heeft voor de advocatuur gewerkt bij de IND als jurist. Naast de advocatuur is mr. Hekman gastdocent geweest en nam hij deel aan de Adviescommissie Vreemdelingenrecht NOvA. In het vreemdelingenrecht is al jaren veel beweging. We zijn benieuwd naar de actualiteiten en de positie van de vreemdelingen in onze huidige maatschappij (Griekenland, asielinstroom, volle opvangcentra’s enz.).

U ook? Kom dan naar de lezing!

----------------------------------
Datum: 18 april 2024
Aanvang lezing: om 17.00 uur (ontvangst vanaf 16.30 uur), aansluitend is het diner ca. 18.30 uur
Plaats: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen
---------------------

Introducees zijn van harte welkom. Graag deze nieuwsbrief verspreiden onder geïnteresseerden.
Indien uw introducé mee wil dineren, wijs ik er volledigheidshalve op dat de kosten daarvoor € 50,00 bedragen.

In verband met de te reserveren ruimte voor de lezing en het diner verneem ik graag uiterlijk 4 april a.s. van u of u aan de lezing en/of het diner deelneemt en of u een introducé meeneemt die deelneemt aan de lezing en/of het diner. U kunt dit kenbaar maken door het sturen van een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ik verneem eveneens graag of u allergieën dan wel dieetwensen heeft waar wij rekening mee kunnen houden.

Hartelijke groet en graag tot ziens op donderdag 18 april a.s..


Lezing 26 januari 2024

“De positie van het slachtoffer en de actuele stand van zaken”

Door mevrouw mr. R.H.M. Jansen,  voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland

Mevrouw mr. R.H.M. Jansen is (oud-)strafrechter en oordeelde over daders, waarbij ze zag hoe slachtoffers in de rechtbank onzichtbaar bleven. Sinds 2017 zet mevrouw mr. R.H.M. Jansen zich in voor de positie van het slachtoffer en is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. De Raad van Bestuur is als hoogste besluitvormingsorgaan verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Slachtofferhulp Nederland. De positie van het slachtoffer is afgelopen jaren versterkt. Op 1 januari 2011 is de Wet Versterking Positie van het Slachtoffer in werking getreden. De Europese Commissie heeft recent voorgesteld dat slachtoffers in het strafproces afdwingbare rechten krijgen. Volgens het voorstel moeten slachtoffers een nog sterkere positie krijgen binnen het strafprocesrecht.

We zijn zeer benieuwd hoe mevrouw mr. R.H.M. Jansen, als voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland alsmede als (oud) strafrechter, over dit voorstel denkt.

U ook? Kom dan naar de lezing!

----------------------------------

Datum: 25 januari 2024

Aanvang lezing: om 19.00 start de jaarvergadering, aansluitend is de lezing om 20.00 uur

Plaats: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

---------------------

Wilt u de lezing bijwonen? Meldt u aan bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Introducees zijn van harte welkom. Graag deze nieuwsbrief verspreiden onder geïnteresseerden. 

Nog geen lid? Meer informatie over het Genootschap vindt u op de website.“Toezicht op de advocatuur en de actuele stand van zaken”

Door mevrouw mr. M.L.J. Bomers, Deken van de Orde van Advocaten Gelderland

Mevrouw mr. M.L.J. Bomers is sinds 1994 als advocaat actief in de vastgoedpraktijk. Voorts heeft zij jarenlange ervaring in de overheidspraktijk. Van maart 2018 tot december 2018 was zij lid van de Raad voor Orde Gelderland als waarnemend Deken. Sedert december 2018 is zij Deken van de Orde van Advocaten Gelderland.

De lokale deken is belast met het toezicht op de advocaten in het eigen arrondissement. Omtrent het toezicht van de advocaten is de laatste tijd veel gezegd. Op dit moment staat de advocatuur onder toezicht van de 11 dekens, advocaat-bestuurders van de lokale orde van advocaten. Minister Weerwind verplaatst deze toezichttaak naar een nieuw op te richten Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA). Deze toezichthouder zal toezicht uitoefenen en handhaven op alle in Nederland ingeschreven advocaten, onafhankelijk van zowel de overheid als de beroepsgroep.

We zijn zeer benieuwd wat onze deken van deze verandering vindt?

U ook? Kom dan naar de lezing!

----------------------------------

Datum: 14 september 2023

Inloop: vanaf 19.30 uur

Aanvang lezing: 20.00 uur

Plaats: Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, 7201 DE Zutphen

------------

Wilt u de lezing bijwonen? Meldt u aan bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Introducees zijn van harte welkom. Graag deze nieuwsbrief verspreiden onder geïnteresseerden.